DAS BLOG - Közélet Kultúra Kritika (de Győrffy Miklóst itt ne keressék!)

Csucsu - REFLUX

A 10 legnagyobb bűnbak a magyar történelemben

2014. május 30. - csunderlik.péter

Ők azok, akik miatt itt tartunk: áruló Görgey Artúr és a családon belüli erőszakért felelős látássérült komondor, Csokonai Lillája és Latisev bíró. Bűnbakok, akik nélkül nem létezhet a magyar, mert aktuálisan úgy tetszik, a nemzettudat mércéje a felejtés és a felelősség ellökése, hiszen mi nem hibázunk. Szóval azért, hogy majd meglássuk tükrös tollyást esszünk-e holnap reggelre, főként a nyelvtan a hibás, de hogy nem Csunderlik és Pető, az faktum. Válogatás a magyar história csúcsbűnbakjaiból. Melyikük a legnagyobb bűnbak? Szavazzon hozzászólásban!

Csunderlik Péter-Pető Péter

Szent István

Szent István.jpgAz ősbűn elkövetője. Ha Szent István nem lett volna, az egész magyar történelem másképp alakul, ahogyan az Iwiw históriája, ha nincs a Facebook. Most az is kétséges, hogy még magyarok vagyunk-e egyáltalán, rágódik a bennünk lévő Németh László. Szent István nemzetvesztő tevékenysége minden más bűn előfeltétele. Ő térítette le a magyarságot dicső, kalandozó pályájáról, hiába kelt ki magából Laborc frakcióvezető, hogy „szabad magyaroknak nem kell ilyen úr”, mikor megtudta, hogy a magyarul nem tudó Istennel együtt behozzák az anyós intézményét is. Válaszul nem ráhúzták a Portik-ügyet, hanem kettétörték a gerincét, akár az egész magyarságét, amelyet Szent István elárult egy atomerőmű-bővítésért és az IMF-gigahitelért.

Hiába a Koppány-lázadás, a Vatikáni Szerződés leverte az ezredfordulós ötvenhatot, a multikulti előfutáraként sokszor citált „egynyelvű ország gyenge” István-intelem pedig valójában azt jelentette, hogy hívd be az audis német lovagokat, akik tökére lépnek az ellenzéknek. Szent István nem egyszerűen lecseréltette a rovásírásos utcanévtáblákat érthetetlen latinbetűsökre, de az egész rostabajuszú magyarságot kiforgatta apái és ősapái kultúrájából. És akinek nem tetszett, hogy minden tíz falu építsen templomot és stadiont, négyrét vágták. Van olyan eszmetörténeti elképzelés, amely szerint az egész magyar történelem öncsonkítások sorozata. Szent István kapásból levágta a magyarság orrát, és azóta minden történelmi sorsfordulónál elvesztettünk valamit, hogy végül Trianonnál már csak egy véres törzsként guruljunk be a sírba. Pedig mi lett volna, ha népünket nem forgatja ki magyarságából Szent István? „Mohácsnál győzni fogunk, Dózsa lesz György királyunk, Nagyhatalom századokon át!”. Helyette megkaptuk Semjén Zsoltot. Köszönjük az apostoli királynak.

Szapolyai János

Szapolyai János király.jpgA Törökellenes Összefogás Gyurcsánya, a közös lista harmadik helyezettje. Nevezték a „haza ragályának” is. Komolyabb közéleti szerepvállalását Szapolyai azzal kezdte, hogy miután Mátyás birodalmának privatizálásakor megszedte magát, éppen ötszáz éve, 1514-ben azonosító nélküli katonáival és szemmagasságban szálló gumilövedékekkel verte le székely Dózsa György paraszthadát, és kegyelmi ígéretét megszegve tüzes trónon süttette meg a parasztkirályt. A magyar uralkodók Schmitt Páljának, II. Ulászlónak két Közgépre kiírt közbeszerzés lepecsételése között minderre csak annyi szava volt, hogy „dobzse”, ám Szapolyainak még annyi sem, ugyanis ha hihetünk a krónikáknak, a süttetés pillanatában férfias hangja elszállt, minő átok, ettől kezdve csak kappanhangon nyivákolt, ezért lett későbbi gúnyneve a „Katalin király”. Férfias tartását elvesztette, de arról már nincs gesta, hogy Louis Vuitton táskával érkezett volna meg legközelebb a Rákos mezejére. Az azonban biztos, hogy az ország leggazdagabb főuraként, erdélyi vajdaként 1526. augusztus 29-én, a középkor magyar történelem fekete napján nem jelent meg „nemzeti nagylétünk nagy temetőjén”, a mohácsi csatatéren, úgymond lekéste seregével a sorsdöntő összecsapást, amellyel matematikai esélyünket is elbuktuk, hiába hirdették már előtte három héttel címlapon a lovagi tornás sportújságok, hogy „Most vagy soha!”, meg hogy „Tegyetek boldoggá!”.

Már egyes kortársak, elsőként Szaniszló Ferenc kanonok fejében felmerült, hogy Szapolyai direkt késte le a csatát, mivel tudta, hogy a magyar lovagi sereg kardélre hányása után övé marad az egyetlen ütőképes erő, ennek megfelelően 1526 novemberében magyar királlyá is koronázták, minek örömére nyitott egy bankszámlát Bécsben Simon Gábor nevére. A befektetők azonban nem bíztak benne, a forint zuhanni kezdett, így egy hónappal később Habsburg-ellenkirályt választottak, Ferdinándot. Ezzel kezdődött a Habsburgok négyszázéves magyarországi uralma, Szapolyai pedig petyhüdő pöcsként kisebbedő uralmát megtartandó a Déli Áramlat híve lett, baráti segítségnyújtási megállapodást kötött a törökkel. Utóbb azt is ráfogták, hogy ő segítette elő Buda 1541-es török kézre kerülését is, noha akkor már egy éve halott volt. Ezt elsőként egykori udvari krónikása, Szerémi György írta meg volt uráról, aki még Magyarország jobban teljesít címmel kezdett hozzá művéhez, de Szapolyai halála után a Magyarország romlásáról címmel fejezte be krónikáját.

Csokonai Lillája

Csokonai Lillája.jpg„Óh! csak Lillát hagytad volna, / Csak magát nekem: / Most panaszra nem hajolna / gyászos énekem.” Lilla, a vágy titokzatos, bűnös tárgya. Mindenki megérti a helyzetet, aki hajnalban, magányosan, de legalább ótvar részegen hazatérve a Féktelen éj dalolása helyett kezdett végeláthatatlan büdöskurvázásba, aztán a dugót is beletörte az üvegbe, hogy végül a zsebébe dugott kotont a fejére húzza, s úgy próbálja a hűtőből elővarázsolt szalonnát a szájába tuszkolni. Lilla volt Csokonai gonosz múzsája, a dunamelléki Esztella, aki férfikönnyekkel hidratálta magát évről évre mind pufókabb karjaival. Önmagán túlmutató jelenség ő, egy archetípus Delilától Kate Mossig, és hogy a „legbujdosóbb magyart” – ahogy Ady nevezte Csokonait – fosztotta meg reményeitől, csak súlyosbítja a tényállást, hiszen Csokonai annyira jámbor volt, hogy hozzá képest A farm, ahol élünk vak kacsái szintetikus drogokkal tüzelt agresszorok.


Csokonai.jpgCsokonai Vitéz Mihály volt az, aki elsőként próbált csak az írásból megélni Magyarországon, de a bevételből csökkentett rezsire se futotta, nemhogy tisztes életre. Miután kicsapták a Debreceni Református Kollégiumból, élete szívások sorozata volt, tíz év alatt összesen ha két hetet jól élt, mikor Lilla szívét kérte, „s azt megadá az ég”. Aztán Lilla részéről ennyi is volt, mivel a Szavak ügyifogyi Főbusza egy Esztergomban gyártott Suzuki Swfitet se tudott felmutatni, ezért Lilla inkább a helyi Berki Krisztiánokkal hívatta meg magát italokra, miközben Csokonai Lilla-verseiben monomániásan menekült vissza szerelmi reményeibe. Ám a költő  hiába írt összesen hatvan költeményt élete értelméhez, a jégszívű múzsa inkább férjhez ment egy vállalkozóhoz a Hajógyári-szigeten, aztán majd nyolcvan éves koráig etette a baszom drága díszmadarait. Ez  nem adatott meg generációja legtehetségesebbjének: Csokonai ugyanis nem sokkal később meghalt. 1805 januárjában, alig harmincegy éves korában hunyt el, de addig is minden versére jutott egy csapás és egy vállrándítás: „Vállat rándít, aki sorsom hallja” – írta a tihanyi visszhanghoz. Mikor végre lakáshoz jutott, az a nagy debreceni tűzvészben leégett, és még biztosítása se volt. Miután végre megkapta élete első és utolsó jól fizető költő-melóját, egy rekviemszerű halotti verset kellett írni és elszavalni Rhédey Lajosné nagyváradi temetésén, a temetésen megfázott, tüdőgyulladást kapott, és ez is vitte el. De hogy öniróniáját és jókedvét a legmélyebb lillás időkben se veszíthette el egészen, mutatja, hogy azért szerelmi dalt írt csikóbőrös kulacsához is, és hogy talán legsikerültebb darabjának az a címe: A méla Tempefői - avagy az is bolond, aki poétévá lesz Magyarországon. Szóval azért vicces volt ő, a magányos, árva szív. A magányos, árva szív. És ezt a szívet szakította cikk-cakkba Lilla. És kijött Csokonai után? Kazinczy, a „hibbantó”, aki az ízes „rovátkolt baromból” „rovart” csinált, és először írta le azt, hogy lol meg wtf. Odalett a magyar irodalom.

Görgey Artúr

Görgey Artúr_1.jpgA „magyar Júdás”, aki letette a fegyvert Világosnál. A magyar sajtótörténelem legcoolabb válaszát az idősödő Görgey Artúr, az „epés Miltiádész” nyomta be egy életútinterjúban, a riporterből ítélve egy amolyan dualizmuskori Frizbiben. Azt kérdezték tőle: „Miért nem lett Napóleonná?”. Erre ő azt felelte: „Mert nem Franciaország állt mögöttem, hanem egy kicsiny és műveletlen Magyarország”. Nem csoda, hogy Görgey eléggé frusztrált volt: hetente dobták be visegrádi házának ablakát, fiának pedig álnéven kellett internátusban tanulnia és az Facebookon regisztrálnia, hogy apja miatt ne kapjon minden éjjel vizes lepedős pocózást és biszembaszom chatüzeneteket. Görgeyre tényleg a „magyar Júdás”-ként tekintettek, miután a „magyar Mózes”, Kossuth ennek nevezte vidini levelében. A hadvezérnek ezért szinte remeteként kellett élnie 1849 után, legfeljebb kisiskolásokat vittek osztálykirándulásként Visegrádra szörnyülködni, hogy ott lakik és kertészkedik az a köpedelmes csávó. Aki nem mellesleg a magyar történelem egyik legnagyobb katonai zsenije volt – noha morózus emberként mindvégig tagadta a saját zseniségét - tudós és stratéga, aki fiatalon vegyészetet tanult, fontos kísérleteket is végzett, aztán katonatiszt lett.

1848 tavaszán, harmincévesen sietett Pestre, hogy felajánlja katonai szolgálatait a forradalmi kormányzatnak. A forradalom és szabadságharc, és persze maga Kossuth emelte magasra Görgeyt, aki a kollégák kudarcai, s rendszerváltás utáni válogatottunk hadügyminisztere, Szekeres Imre más irányú elfoglaltságai miatt végül fővezére lett a honvédségnek. A Görgey vezette 1849-es tavaszi hadjárat a magyar hadtörténelem legdicsőségesebb fejezetei közé tartozik. Csak aztán jött a korabeli konzervatív-reakciós NATO, a Szent Szövetség beavatkozása. 1849. augusztus 11-én Görgey diktátori hatalmat kért és kapott Kossuthtól, két nappal később, augusztus 13-án pedig letette a fegyvert Világosnál az oroszok előtt, pedig csak addig kellett volna kitartania, míg Széles Gábor időgéppel visszaküldi a Gripeneket. Kossuth szeptember 12-én, már emigránsként, a Török Birodalomból írta meg vidini levelét, amelyben megtette a szabadságharc árulójának Görgeyt és rákente az egész balhét. Egy Soros-ösztöndíjas zavarkeltő, a fiatal Kosáry Domokos 1936-os disszertációjában, A Görgey-kérdés történetében úgymond tisztázta, hogy Görgey nem volt áruló. Több kortársa írta, hogy Görgey egy „bukott angyal” hatását kelti. Volt, aki egyenesen Milton Sátánjához hasonlította az Elveszett paradicsomból Állítólag acélhideg tekintete volt. Bizonyára azért, mert olyan kék szeme volt, mint Terence Hillnek. Csak Görgey sose mosolygott. Ez az egyetlen közös nevezője Harrach Péterrel és az Egy rém rendes család Budapesten nézőivel.

Deák Ferenc

Deák Ferenc.jpgDeák Ferenc, aki a „Zala bölcséből” lett a „haza bölcse”, a „nemzet prókátora”, és Szabó Dezső, Németh László, Bibó István és Pörzse Sándor rémálma. Az első magyar igazságügy-miniszterként Deák a Batthyány-kormány Dungája volt. Védekező középpályás, tekintetes úr, akire kitalálták a „szürke eminenciás” szintagmát. Az 1839/1840-es országgyűlés után még hintóban ült, mikor nekiállt Ipaden pötyögni és összerakni a büntető törvénykönyvet. Elvi ellensége volt a halálbüntetésnek és a születésnapján a Mágnáskertből hozatott mandulával töltött angolnának és pácolt fogasfilének, de ettől még nem szavazott a csirkefarhátra. Ellenben fél évszázaddal a megvalósulás előtt már szorgalmazta a vegyes házasság engedélyezését és húsvéti cikkében méltatta az EU-csatlakozást. Az egyszerűséget, közérthetőséget és a szókimondást szerette, aki a kiegyezést is úgy indokolta: „a rosszul gombolt mellényt újra kell gombolni”. Stílusát és bajuszát Kövér László próbálta tovább vinni, ahogyan Kozsó próbálta újrapozícionálni a szamurájkultúrát a magyar popiparban. Helye úgyis megkérdőjelezhetetlen a húszezresen, hogy soha nem románozott – írtuk az 1848-as Galaktikusok vs. Rendszerváltás utáni politikus-válogatottunk összevetésében.

Olvassa el:
1848-as Galaktikusok vs. Rendszerváltás utáni politikusválogatottunk 9-0

Kossuthnak azonban más véleménye volt Torinóból. Keményebb, mint bármelyik Puhl-szakértés a sporttévében: „Ne vidd azon pontra a nemzetet, melyről többé a jövőnek nem lehet mestere!” – óvta Kasszandra-levelében a kiegyezéstől Deákot, mikor még nem a Török Zsolt-Rogán Antal szóvivői revolverpárbajok tematizálták a közéletet, merthogy annyira veszélyes hozzákötni Magyarországot a hanyatló ágon lévő Habsburg Birodalomhoz, mint koton nélkül szexelni Thaiföldön. „Magyarország lesz a máglya, amelyen az osztrák sas megégettetik, égve magunk is” – figyelmezett felemelt mutatóujjal Kossuth, akinek értékelését utóbb átvette az egész gazdasági növekedéssel nem törődő magyar népi-függetlenségi vonal, pedig feltűnhetett volna, hogy a Monarchiában hamarabb felhúzták a Parlamentet, mint ma a Bálna Budapestet. Szabó Dezső azt írta, 1867 volt az „igazi Trianon”, melynek a valóságos Trianon már csak logikus következménye volt. Bibó szerint pedig a kiegyezés egyszer és mindenkorra eltorzította a magyar alkatot, azzal a skizofrén helyzettel, hogy a magyarok otthon Kossuthot dicsőítik, de nyilvánosan Ferenc József egészségére koccintanak, aki „véres kezű hóhérból” lett Ferenc Jóska és a nosztalgia-szalámik örök reklámarca, mint a szoci nyugdíjasnak Szanyi az Elmúlt nyolc év párizsin. Vagyis hiába írta le Jókai Már 1861-ben „a nemzet első bölcsének” Deákot, ő is bűnbak lett, bizonyára azért, mert nekrológja szerint „az észhez szólt, nem a képzelethez”. Nem Habony Árpád írta a vonatkozó búcsúztatást.

Károlyi Mihály

Károlyi Mihály bűnbak.jpgTudjuk, hogy a baloldal genetikailag ráront a nemzetére, ezen túl a Károlyiaknál ez még családi örökség is, mint a fóti kastély. „Megbotránkoztatás – ez az én kedvtelésem” – szokta mondogatni híveinek Károlyi Mihály, úgyhogy talán nem is lenne ellenére, hogy a rendszerváltás óta úgy öntötték le minden évben a Kossuth térről már eltávolított sétapálcás szobrát, miként tél jön az őszre. Hiszen Károlyi a „vörös gróf” gúnynevet is büszkén vállalta, a szoborgyalázásokkal pedig halála után hatvan-hatvanöt évvel is mindig fix helye volt a híradóban, akár az 1910-es évek parlamentjében, amíg a házelnök Tisza ki nem vezettette, mint utódja a rakoncátlankodó „idiótákat”. Tehát eltelt száz év, és ugyanott vagyunk. „Van benne valami Dosztojevszkij Idiótájából” – írta Jászi utóbb Károlyiról, minthogy a „vörös gróf” idealista, aki még politikusként is komolyan vett magasztos elveket, amin persze ma már csak nevetni lehet, akár az MLSZ-elnökök optimista nyilatkozatain.


Károlyi Trianon_1.jpgMost nyilván az ezért kapott sékelek és rubelek csörögnek belőlünk, de talán nem meglepetés, hogy a Page not found szerint Károlyi nem „hazaáruló”, hanem egy olyan, nem kiemelkedő képességű politikus volt, aki békés körülmények között elvezette volna az országot, de az 1918-1919-es elképesztően nehéz helyzet kezelése meghaladta a tehetségét, melyhez semmi köze a gyerekkorában megműtött farkastorkának. 1918 őszén nem kellett bomlasztani a magyar hadsereget, mert a magyar katonák jó része már dühösen, grófokra vadászva jött haza a frontról, Tiszával is ők végeztek. És Károlyi még ellenzékben puffogott, mikor Magyarország nagy részét 1915-től titkos egyezményekben odaígérték az utódállamoknak. Ettől eltekintve tény, hogy a Károlyi fejében lévő romantikus ideák és az antant politikája nem voltak köszönőviszonyban egymással. De legalább ennek a politikusnak még voltak ideái: az ország egyik leggazdagabb birtokosaként Károlyi a saját, kápolnai birtokán kezdte a földosztást 1919 februárjában, nem másén. Mintha Simicska Lajos nekiállna csavaronként szétosztani a Közgépet. Talán az egyetlen magyar politikus, aki kevesebb vagyonnal távozott, mint amennyivel a politikába érkezett. Egyébként kevesen tudják, főleg azok nem, akik hazaárulós táblákat akasztgattak a már elszállított szobra nyakába, hogy Károlyi volt az első, aki kimondta 1919 februárjában: „Nem! Nem! Soha!” Azért politikusi antitalentumát leginkább az mutatja, ahogy 1919. március 21-én a saját legbenső emberei verték át, hamisították aláírását és játszották át a hatalmat a kommunistáknak. De így legalább a Tanácsköztársaság a szén árának maximalizálásával végrehajthatta a magyar történelem első rezsicsökkentését. Fájdalom, még ezt se a Századvég találta ki.

Clemenceau magyar menye

Georges Clemenceau.jpgA mi Nesquik nyuszink. Michnay Ida, az egyetlen magyar nő, akinek népszerűsége tuti alulmúlja Lamperth Mónikáét. Ő az, akinek emlékét se botox-injekció, sem Ablonczy Balázs Trianon-legendákat cáfoló könyve nem tudja megszépíteni. A szupertehetségeinkre pikkelő külföldi edzők megléténél is jobban tartja magát a nézet, hogy hiába a vesztes világháború – meg persze Károlyi balfékezése, Kun Béla kommünje, hogy a Magyar Bálintot is behálózó román kémnőkről ezúttal ne essék szó – mindezek eltörülnek a „magyarfaló” Georges Clemenceau magyar menye iránt érzett gyűlölete mellett: ezért kaptuk a nyakunkba Trianont. Merthogy az 1917 végétől kormányzó francia miniszterelnök, a „Tigris” – a huszadik század elején ezt a jelzőt még nyugati politikusok is megkaphatták, nemcsak lengyel bokszolók és szerb paramilitáris parancsnokok - úgy utálta menyét, mint Gabi horthysta anyja a Szomszédokban a szocdem nyomdász Vágási Ferit. Clemenceau fia, Michel Clemenceau ugyanis a századfordulón Magyarországra került, Diószegen dolgozott, itt ismerte meg Idát, akivel 1901-ben házasságot kötött. Két gyerekük is született, de Michel amolyan korabeli Depardieu volt, apjával is összevesző nehéz természetű botrányhős, így Ida más férfi karjaiban keresett menedéket, minek válás és gyermekelhelyezési affér lett a vége. Clemenceau contre Clemenceau. Mindez persze Clemenceau-t a geopolitikai alapon történő határmeghúzáskor annyira érdekelte, mint a fiatalkorában kiköpött Zlatan Ibrahimovic Apponyi Albert három nyelven elmondott védőbeszéde. Úgyhogy Michnay Idától függetlenül jöttek francia támogatással a Felvidékre a csehszlovákok.

Latisev játékvezető

Latisev.jpgMiatta fejelt öngólt Devecseri Amszterdamban.

Ha valamiben világbajnok a magyar futball, az a rapid bűnbaktalálás. A mai napig tartja magát a hit, hogy azért buktunk el 1986-ban, amikor a vb-ciklusban még a világranglistát is vezettük, mert az illetékesek túladagolták a tésztát. Nyilván az olasz csapatnál is állandóan Pietro szakács tevékenységét elemzik a vonatkozó cikkek, mert a gyanú szerint elsózta a Carbonarát. Aztán volt még bűnös a műfű, hiszen azon szakadt el a nemrégiben elhunyt, szenzációs Várady Béla combizma, meg az utcabál is, amely miatt nem tudtak aludni a srácok a szállodában. És persze a bíró, amelyik csal. Ez nem meglepő, mert eleve azért érkezik egy eseményre, hogy megállítsa a magyarokat. Nincs egyéb célja, mint rontani. E kollégák szimbóluma Latisev. Az akkor és most baráti Szovjetunió képviselője, aki az 1962-es chilei vb negyeddöntőjében nem adta meg Tichy Lajos gólját a csehszlovákok elleni negyeddöntőben. Pedig a zsuga a hálótartó vasról jött ki, nem a kapufáról. Latisev nyilván látta. Mert olyan nincs, hogy csak úgy hibázik. Ha szovjet, akkor direkt csinálta. Kivéve akkor, ha éppen atomerőművet sóz rá a Magyar Csapatra.

Olvassa el: Top 10: a vébétörténelem legnagyobb szemétségei

Latisev és a magyarok_1.jpgÉs amúgy rohadt fájó a zakó, mert az a garnitúra, amelyik felvonultatja Sipost, Mátrait, Mészölyt, Sándort, Albertet, Tichyt, nyerhet világbajnokságot. De nem nyert. Latisev miatt. Nem szólva arról, ha a vakkígyó ruszki akkor megadja, nincs Marseille, nincs 0-6 a szovjetek ellen, nincs 1-7 a jugók ellen meg nincs 1-8 Amszterdamban. Akkor a magyar futball nem lesz belterjes, petákok lehúzására kondicionált közeg, hanem ma szakmailag messze a glóbusz legjobbjai előtt jár, megy a paksi tiki-taka, az edzőinkre meg a siker biztos tudatában horgászik a nemzetközi elit, ahogyan az eladó a tükörpontyra a TESCO túlzsúfolt nagy akváriumában. Szóval ha Pintér Attilának, a magyar labdarúgás megújulását garantáló szakvezetőnek nem sikerül, akkor sem lesz ok az önvizsgálatra, elég ha elordítjuk magunkat: Latisev. (További részletek a senki által nem finanszírozott, a magyar futball halálos kórját elemző Eklerfánk-díjas tanulmányunkban.)

A Vak Komondor

Vak Komondor.jpgNincs az a községi erkölcsbajnokság, amelyen ne esne ki a selejtezőben, ám ettől még országgyűlési képviselő lehet. Sőt ha ilyen ütemben haladunk, akkor néhány cikluson belül a mandátum megszerzésének szükséges feltétele lesz a műveletlenség, az ostobaság, az agresszió és a büntetett előélet. Balogh József 2013-as Top 10 csúcseseménybe beválasztott kalandját Terikével alighanem már mindenki ismeri, ahogyan a nőverés, egyáltalán a családon belüli erőszak szimbólumává vált vak komondort is. Ezúttal nem ragadunk le az alföldi Jackie Chan mutatványánál, mert most a bűnbak van a fókuszban. Márpedig annak megválasztása többet mond el az országról, mint egy szociológiai konferenciasorozat és a Való Világ heti összefoglalója. Merthogy Balogh kiszemelt egy állatot, amelyik nem tud beszélni, de a biztonság kedvéért még látássérült is, azaz megfelelően gyenge. Hiszen rend is akkor lesz, ha a szerencsétlen hajléktalanokat előre megfontolt szabadtéren lakás miatt börtönbe vágja a TEK kétéltűekkel felszerelt elit alakulata. Körülbelül olyan ez az egész, mintha a Batman-filmekben állandóan egy szíven szúrt szalmazsák lenne a szuperhős főszereplő ellensége. Mindenesetre ez a módszer láthatóan tetszik a társadalom meghatározó részének, azaz nem kell sokat várni, hogy az államadósság növekedése miatt rituálisan kivégezzenek egy számoló szoftvert a Szabadság téren. Ennek már úgyis ideje lenne, mert a végén még elterjed, hogy az elkövetőnek is lehet felelőssége. Az meg, ugye, szörnyű lenne, mint egy Cohn-Benditbe ojtott Uhrin Benedek Kárpátia-zenére előadott sztriptíztáncos fellépése a városligeti majálison.

Olvassa el: Top 10: 2013 közéleti csúcseseményei

A Külföld

Külföld.jpgSoros, Szulejmán szultán, természet, UFO, IMF, Európai Unió, Clemenceau, Ibrahimovic, Versaille, Don-kanyar, Hitler, Latisev, Cohn-Bendit, energiaszolgáltató, multicég. E felsorolás nem üzen mást, mint azt: a rontást máshol kell keresni. A felelősök sora olyan hosszan folytatható, mint Orbán Viktor hibátlan testcseleinek fölidézése a Magyar Krónika szerkesztőségi értekezletén. Itt ugyanis egy biztos: nem mi. Történjék bármi, fogadjunk el közfelkiáltással egy zsidótörvényt vagy indítson ellenünk kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság, nyilazzunk hátrafelé a körúton, miközben kocogunk a pacinkkal: nekünk az egészhez nincs közünk. Mármint abban az esetben, ha a parti végül rosszul végződik. Ha a házibulinkban lehányják anya új kanapéját, s belehugyoznak a kisöcsénk reggelre félretett turmixába. Elvégre ha Hitler kirakja a kirakót, akkor nyertünk volna, s fölállhattunk volna a dobogóra, hiszen az eszme, a szabadság meg minden más csak játék betűkkel, azaz a győzelem legitimál mindent. Hogy közben Szerb Antalt agyonverjük és Radnóti Miklóst megöljük, az benne van a pakliban. Úgysem mi voltunk. Hanem a világ. Felelősségvállalási kedvünkre jellemző, hogy amikor egyszer egy házibuli végén el akartuk készíteni Magyarország ellenségtérképét, úgy összeszakadtunk a feladat súlya alatt, ahogyan Guzmics Richárd Bukarestben a vb-selejtező második másodpercében. Úgyhogy nekünk ne is magyarázza el senki, hogy könnyű egy térképre fölrajzolni a New York-Tel-Aviv-Dohány utca-Jókai utca tengelyt, a balliberális körök összeesküvését, az IMF-et, E.T-t és Overdose merénylőjét. Nem mintha különösebb jelentősége lenne annak, hogy eddig ki került rá a lajstromra, mert a lista nyitott. Itt ugyanis uralkodhat még akárhány Berényi Miki, Ulászló és Erős Pista, mindenről a határon túli sötét erők tehetnek. Mindenről, ami rossz. Ami jó, arról mi. Köszönet ezért meg az elmúlt tízezer évben nekünk nyújtott védelemért, ami emberfeletti erőfeszítéseket igényelt, hiszen mindenkinek a magyarra fájt a foga Zuckerbergtől Usain Boltig. Nekik üzenjük: hiába erőlködtök, mi még akkor is itt leszünk, amikor ti már messze. Itt leszünk, s ezért titeket hibáztatunk majd.

Kéziratunk lezárása után Pedro Coelho jelentkezett szerkesztőségünkben, s az alkalomra összedobott exkluzív szentenciával kínált meg minket: „Hazát szeretni nem annyi, mint a felejtés kókuszgolyó-illatú, datolyapálma kérgével megszórt, burgonyapálinka és kunsági küvé összeöntésével készülő koktélját elszürcsölni a Csaba királyfi tetoválással ellátott turulsárkány segítségével megközelíthető piros-fehér-zöld színű vízzel feltöltött giccsmedence partján, hanem tudni, ismerni, elfogadni, emlékezni, olvasni és kötődni.” (A szöveg később megjelenik majd a szerző Kálmán meg akar halni című orvosi Nobel-díjas mesekönyvében. Addig lájkolja a Page not found történelmi stúdióblogot.)

Ajánljuk még néhány korábbi top tenünk:

Top 10: a vébétörténelem legnagyobb szemétségei
Top 10: emblematikus lovak a világtörténelemben

Top 10: 2013 közéleti csúcsteljesítményei

Top 10: a 20. század legszebb pillanatai
Top 10: a sporttörténelem legnagyobb szemétségei
Top 10: történelmi ikertornyok

Kövesse Facebookon a Page Not Found történelmi stúdióblogot!

A bejegyzés trackback címe:

https://csucsuka.blog.hu/api/trackback/id/tr466234514

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2014.05.31. 15:00:03

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lovag Mihály 2014.05.31. 10:37:02

"A Törökellenes Összefogás Gyurcsánya" kva jó duma :)))

Lovag Mihály 2014.05.31. 10:42:03

"A Törökellenes Összefogás Gyurcsánya" kva jó duma :))))))

Lordhell 2014.05.31. 11:01:31

Görgei-t mert ugye nem y hanem i a helyes írás (Görgőn és Toporcon voltak urak innen a név), sajnálom, a 19. sőt szerintem a 20. század legnagyobb magyar hadvezére. A csúcs, hogy nem lett hazaáruló, nem menekült el, viselte a következményeket, nem mint Kossuth aki mint patkány menekült a süllyedő hajóról.

Jottó 2014.05.31. 11:01:47

hét ezen besz*rtam :D

conchita wurst 2014.05.31. 11:18:39

Na és mi a helyzet Szerencsés Imrével (szül. Snéor ben Efraim), II. Lajos kincstárnokával?

hu.wikipedia.org/wiki/Szerencs%C3%A9s_Imre

Billy a kölyök 2014.05.31. 11:33:51

Gratula a posztírónak, bebizonyította hogy az emberi butaság ellen akkor tudunk a leghatékonyabban küzdeni, ha közszemlére tesszük nevetségességét.

Lord heckman 2014.05.31. 11:37:37

Bele se merek gondolni, mennyi marcsát kellett elpöffenteni ezen "cikk" megírásához. Remélem azért túlélted!

türelmesebb 2014.05.31. 11:40:40

Én korábbi időszakban keresném a bűnbakot, pl:Árpád apánknál, mert megállt a Kárpát-medencében, és nem vonult tovább körülbelül Dél-Franciaország területéig.

Zigomer Trubahin · http://ertedmar.blog.hu/ 2014.05.31. 11:40:59

Görgei nem azért volt hazaáruló, mert letette a fegyvert, hanem azért, mert a saját hatalmi törekvései érdekében elszabotálta a szeged környéki összpontosítás tervét. Ha engedelmeskedik a kormány utasításainak, és elindul délre, amikor megparancsolták neki, akkor a serege ott lehetett volna a temesvári csatában, amit így jó esélyünk lett volna megnyerni. Ebben az esetben az egész hátralévő magyar történelem másképp alakulhatott volna.

csunderlik.péter · http://csucsuka.blog.hu/ 2014.05.31. 11:44:16

@conchita wurst: A nettó magyar Jud Süss-sztori. (Utóbbi a cselekményesítéstől függően lehet negatív figura vagy tragikus hős, hiszen a nácik a zsidó Feuchtwanger regényét forgatták ki.) Lehet, hogy majd írok róla, bár történelmi gonzó helyett inkább el tudnék képzelni egy Szerencsés-ábrázolásokat elemző komolyabb historiográfiai tanulmányt.

csunderlik.péter · http://csucsuka.blog.hu/ 2014.05.31. 11:46:28

@Lord heckman: Vörösborral dolgozom. Pető szerzőtársam nevében nem beszélhetek.

conchita wurst 2014.05.31. 11:59:04

@csunderlik.péter: Az azért gyakori visszatérő motívum a magyar történelemben, hogy amikor a 'király' gyenge balfék, akkor hopp ott terem egy igazhitü a kincstárban, azt elintézi a pénzügyeket. Volt ilyen a 'rendszerváltás' óta is, meg a XX. században többször is.

nagy1 2014.05.31. 12:06:09

@Zigomer Trubahin: Ne is próbálj liberálisokkal szemben érvelni, immunisak a tényekre. Nekik az a lényeg, hogy jó pénzért olyan cikkeket írjanak, amikben a tényeket elferdítve, néhány összeesküvés-elmélettel és sugalmazással szándékosan összekutyulva nevetségessé tegyék a magyar történelmet, közben oda-odaszurkálva a jelenkori jobboldalnak. Mert a cikkből is kiderült, itt senki sem felelős semmiért, főleg nem a vezetőink. A bűnös a magyar nép, mindig és mindenkor.

Zigomer Trubahin · http://ertedmar.blog.hu/ 2014.05.31. 12:16:16

@nagy1: Tőled elhatárolódom, te egy idióta vagy.

Bórembukkk 2014.05.31. 12:16:26

@Zigomer Trubahin: Khhmmm.. Zseniális gonosz volt ez a Görgei.. Fejsebbel, élet-halál közt lebegve is egyeduralomra tör és szabotál.. Aztán, hogy tisztára mossa magát, végül nekiindul, átveri a 3x akkora orosz sereget, a saját csapatait egyben és harcképesen tartva végig menetelteti az országon, hogy odaérjen, ahová végül oda is ér. Aztán, miután minden katonánál 1 búcsúlövésre való lőszer marad, mert egy idióta elveszti a teljes lőszerkészletet, úgy dönt, hogy legalább az életek maradjanak meg.

Afterburner 2014.05.31. 12:30:10

Sztem nagyon jó a kifigurázásokkal együtt - különösen az I. Istvános rész volt jó :)

Hogy a magyarok bűnösek mindig és mindenkor? Nekem a jogon első év/első féléves tankönyv volt dr. Mezey Barna: Magyar Alkotmánytörténet c műve - ha jól tudom, a mai napig ebből tanulnak a jogászok. Nos, ezt lelkiismeretesen végigolvasva lejön, hogy ha nem is mindenben, de az esetek jó részében igenis mi voltunk a hibásak, egyszerűen azért, mert soha nem tudtunk nyugodtan megülni a seggünkön, mindig egy valós vagy vélt ellenségkép hajtotta az éppen regnáló hatalmat nagyobbnál nagyobb f*szságok véghezvitelére. Persze rajongói minden hatalomnak voltak, akik ehhez khm... kreatív módon asszisztáltak. Így volt ez Istvánnál, így van ez ma is...

tobeor 2014.05.31. 12:33:32

Jó poszt.
A bűnbakkeresés valójában nem a bűnbakokat minősíti, hanem a bűnbakkeresőket.

Érdekes kísérlet megnézni, hogy ha már a jelenben ennyire nem bír szembenézni a hibáival a magyar, akkor legalább a múltjában hajlandó-e erre, vagy ragaszkodik a múlt bűnbakjaihoz is?

J.László 2014.05.31. 12:35:32

@conchita wurst:
Te rohadt szemét faszista holokauszttagadó!

J.László 2014.05.31. 12:37:54

@conchita wurst:
Nem csak a magyar történelemben visszatérő motívum.

Miklós Wolffart 2014.05.31. 12:40:21

Károlyi Mihály, ha 1918-19-ben nem is volt hazaáruló, később bebizonyította, hogy az. Most olvasom Hit, illúziók nélkül c. könyvét. Én nem vagyok pszichoanalitikus mint Freud, de meg tudom állapítani, hogy egy súlyos kisebbségrendűségbe szenvedő, degenerált idióta volt, aki kudarcait Horthyra és saját rokonai fogta, míg az őt állítólag törvénytelenül lemondattató Kun Bélát viszont dicséri. Ez azért különös, nem? Hogy nem rajta múlott, hogy elvesztettük az ország 2/3-t? Ki állítja ezt? Ja, a török szultánon sem múlott semmi a Sevres-i békében, aztán jött Kemál pasa, a török szultán pedig ma egy angolbarát idióta a török történelemben. Károlyi egy tehetségtelen báb volt. Hogy földet osztott, továbbá bevezette az általános választójogot? Ez szép dolog, de mi a garancia, hogy az országot nem vitte volna csődbe Trianon után, ugyanis semmit sem értett a gazdasághoz (sem)? Freud Magyarország legnagyobb hülyéjének tartotta, sőt ha valaki elmegy Nagykárolyba, akkor az ottani magyar lakosok elmondják, hogy egy totál hülye volt, akinek neve mai napig is szitokszó. Nem értem, kik számára lehet ma Károlyi idol, amikor bebizonyította, hogy egy tehetségtelen, befolyásolható politikus volt, akinek semmiféle hatalmat nem lett volna szabad kezébe adni.

conchita wurst 2014.05.31. 12:43:03

@J.László: Máshol nyugodtan bomlaszthatnak, ez fontos magyar érdek!

rapitzsuakoloh 2014.05.31. 12:55:56

Akkor komolyan, mójzeska, ábrahám, saron és a többi korcs hogy maradhatott ki?

vezér01 2014.05.31. 12:56:59

Károlyi földjeit jelzálog terhelte,amikor kiosztotta,nem a sajátját osztogatta.

Shajamer 2014.05.31. 13:02:52

Latisevről csak annyit, hogy nemcsak az újságírók, de a partjelző is jelezte, hogy benn volt. Sőt, Dr. Fenyvesi a kipattanót befejelte, Schroiff, a csehszlovák kapus a közelben sem volt, ennek ellenére Latisev a kapus zavarásáért szabadrugást adott a csehszlovákoknak......
Ettől függetlenül ez semmit sem változtat azon a tényen, hogy a magyar foci ugyanolyan szar lenne, mint manapság, kettő Latisev így is vb döntőt vezetett, bármekkorát is "hibázott".....

miketbeszéltek 2014.05.31. 14:25:08

@Zigomer Trubahin: A szeged környéki összpontosítás terve abszolút hülyeség volt. Görgei döntetlent vívott Haynauval, súlyos fejsebével is hülyét csinált az orosz csapatokból, így időt és lehetőséget adott Dembinszkinek, aki azonban tehetségtelenségével, és engedetlenségével (ő valóban megszegte a parancsot) szétverette a magyar fősereget. De ha tudtak is volna egyesülni, esetleg meg is semmisítik Haynaut; a magyar sereg muníció nélkül maradt (a szegedi lőszerrektár felrobbant), az ország kimerült, az oroszok viszont a megszálló 200E-en kívül még 50E-es tartalékkal is rendelkeztek: legfeljebb egy tisztességesebb megadás lehetett volna belőle, talán a Kiegyezés szerűen.... Persze jó néhány kiváló ember talán életben maradt volna.

miketbeszéltek 2014.05.31. 14:32:49

@Bórembukkk: "egy idióta elveszti a teljes lőszerkészletet" Tudsz hiteles változatot a robbanásra? Én még nem találkoztam vele. Felmerült bennem, hogy talán nem véletlen a dévai és szegedi robbanás: osztrák akció áll mögötte...

bigjoci 2014.05.31. 14:58:17

Én az első bekezdésnél befejeztem.Ekkora cinikus,gúnyolódó, fos, szar, írást!
Ez nem poénos, ez szánalmas Petikém.
Ez egy lelki nyomorék szüleménye!
Remélem működik még a szelekció és megmaradsz magnak.

wowerman 2014.05.31. 15:17:04

Ez akár vicces is lehetne, ha nem lenne szar

katolnai 2014.05.31. 15:25:54

Károlyihoz még hozzátehetted volna: Amikor pedig 1919 nyarán emigrációba vonult, Bécsben, Prágában, Belgrádban tudatos hazaárulóként viselkedett, lepaktált azokkal a politikusokkal, akik elrabolták országunk nagy részét. Edvard Benesnél még azt is vállalta, hogy a bolsevikoknál lobbizik Csehszlovákia javára!
1947-ben ledöntette Prohászka Ottokár szobrát Faludy Györggyel és barátaival. Szemétségét tovább tetőzve tisztelője volt Rákosi Mátyásnak, 1949-ig a komcsi rezsim párizsi nagykövet volt.
Bizony rongyember volt ...

Hehe64 2014.05.31. 15:38:35

A vak komondor mindent visz sajnos.

Zigomer Trubahin · http://ertedmar.blog.hu/ 2014.05.31. 16:59:24

@Bórembukkk: "Fejsebbel, élet-halál közt lebegve is egyeduralomra tör és szabotál"

Ezt speciel tökéletesen jól mondod, hiszen amikor távollétét kihasználva - mivel a komáromi csatában szerzett sebével seblázban, ájultan aludt a sátrában - a teljes vezérkara, ellenvetés nélkül, megállapodott arról, hogy a kormány utasítását követve délnek vonulnak, a táborbontás zajára magához tért Görgei félig ájultan is kitántorgott a sátrából, és a lemondásával fenyegetőzve elérte, hogy a sereg maradjon helyben, és továbbra se teljesítse a kormány utasításait. Tehát fejsebbel is szaboltált.

"átveri a 3x akkora orosz sereget, a saját csapatait egyben és harcképesen tartva végig menetelteti az országon, hogy odaérjen, ahová végül oda is ér."

Ezt már sokadszor hallom, hogy milyen zseniálisan futott az oroszok elől keresztül a fél országon. Ez komoly? Úgy értem, ennyire azért talán mégsem vagyunk lúzerek, hogy ezt ünnepeljük.

@miketbeszéltek:
"A szeged környéki összpontosítás terve abszolút hülyeség volt."

Valahol összpontosítani kellett, és Poeltenberg veresége után azért komoly érvek szóltak amellett, hogy inkább délen. De lényeg, hogy valahol összpontosítani kellett. Görgey viszont úgy volt vele, hogy ha nem ő lesz az egyesített sereg vezére, akkor inkább ne legyen összpontosítás. Ez szabotázs. Teljesen mindegy, hogy Dembinski nagyobb hülye vagy nagyobb áruló volt-e. Görgei csata vállalása nélkül addig rohangált keresztül az országon, amíg az övé maradt az egyetlen harcképes sereg, miközben a többit sorra tönkreverték, aztán szépen letette a fegyvert. Hát bocs, én inkább Zrínyit meg Hunyadit, vagy 48-nál maradva Bemet tartom hősnek.

"legfeljebb egy tisztességesebb megadás lehetett volna belőle"

Erről van szó, azt senki nem mondta, hogy győzhettünk volna. De talán meg lehetett volna úszni a Haynau- meg a Bach-korszakot. Ez pedig rengeteget jelenthetett volna a későbbiekre nézve.

paráznabillegető 2014.05.31. 17:27:29

milyen magyarok?
az igazi magyarokat rendesen redukálták a mongolok a 13, közepén. a maradéknak meg 300-400 évvel később a törökök tettek be. ami azután is maradt, elvegyült.
a mai magyarok mindenféle jöttmentek ivadékai, részint svábok, szlávok, meg isten tudja miféle népségek. magam is vagyok részint polák, cseh, ám jórészt kárpátaljai... oszt akkor mivan?
és hogy ki a főbűnbak? számít az? valaki mindig elbaszta... mindenhol... lehet kérdezni a portugálokat, törököket... tudnának mesélni ők is.
cifrábbakat is.

Takarító nő-ő-ő 2014.05.31. 17:33:31

@türelmesebb:
Miért kellett volna Árpádéknak tovább menetelni nyugat felé, mikor itt a Duna-Tisza közén már megtalálták a maguk akkori Kánaán-ját?

Bukott Rockzenész · http://b-oldal.blog.hu 2014.05.31. 17:52:23

@Zigomer Trubahin: A Komárom környéki összpontosítás mellett is voltak érvek, például az akkor szinte bevehetetlen erődrendszer. Ráadásul Szeged körül szinte semmilyen természetes, védműként felhasználható akadály nem volt és a Délvidék élelmiszertartalékait a hadak állandó járása felemésztette. Az eredeti terv szerint külön-külön kellett volna megverni a császáriakat és az oroszokat, erre egy komolyabb erősítéssel Görgeinek lett volna esélye. Persze utólag könnyen okoskodunk... Görgei emlékiratait egyébként mindenkinek ajánlom: mek.oszk.hu/04700/04739/html/

DR. Smit Pal 2014.05.31. 18:18:11

Gyurcsany Ferenc
Kadar Janos
Horn Gyula

Ezeket kellett volna elsonek emliteni.

gizmo26 2014.05.31. 18:48:47

@türelmesebb: Sőt, Árpád apánk már elfoglalhatta volna Ámerikát is. Meleslet tudtad hogy ő volt az első Punk? Árpád a punk (árpád apánk)

gizmo26 2014.05.31. 18:50:52

@Takarító nő-ő-ő: Mert ott már nem a tatárok, törökök meg oroszok jöttek volna az aktuális háború keretében nőket erőszakolni, hanem holland meg spanyol matrózok és dokkmunkások

gizmo26 2014.05.31. 18:55:39

István volt a legnagyobb hazaáruló, mert kiirtotta az addigi magyar kultúrát és vallást, (értsd a sámánokat meg a rovásírást) és ránk erőltette a mocskos hazaáruló nemzetvesztó nyugati katolikus vallást, meg a latin nyelvet. Mellesllg az a képmuttatás magasiskolája volt, amikor évszázadokon keresztül latinul szónokoltak a papok a miséken, a parasztoknak meg fogalmuk sem volt róla mi a fenéről beszélnek. Nem csoda hogy mióta magyarul osztják az áldást, azóta a kutya sem kíváncsi rájuk.

Azasöndör 2014.05.31. 19:02:53

hol marad kossuth lajos, a legnagyobb szabadkőtót kecske?

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2014.05.31. 19:06:17

nade milyen helyezest ert el Kadar, Antall es Torgyean Jozsef

miketbeszéltek 2014.05.31. 19:35:56

@Zigomer Trubahin: Bem vakmerő hadvezér volt, aminek dicsőséges győzelmek és katasztrofális vereségek voltak a következményei. A "rohangálást az országban" úgy hívják, hogy stratégia, ezzel akadályozta meg anno Görgei Windisgraetz végső győzelmét, majd ezzel arattunk 2x is majdnem döntő győzelmet a tavaszi hadjárat idején. Maga a cár is elismerte, hogy Görgei bolondot csinált a hadseregéből; ha Dembinszki felvállaja a csatát azzal a Haynauval szemben, akinek a még nagyobb létszámú seregével Görgei egy erős x-t mérkőzött, illetve nem Temesvárra vonul, hanem a parancs és a józan ész szerint is Aradra, és ha nem küldi el a hadtápot Lugas felé, akkor legyőzhettük volna Haynaut, a Görgeivel egyesült sereg meg megmutathatta volna az erejét az oroszokkal szemben...Bár esélye csak akkor lett volna, ha Haynau hadtápját is megszerzi.
A csapatösszevonást meg a megkímélt Dunántúl és a komáromi bázis helyett a letarolt Délvidékre tenni tényleg marhaság volt, dohogott is Görgei, hogy az elmenekülés a fő szempontjuk...

miketbeszéltek 2014.05.31. 19:41:13

@gizmo26: Bár a katolicizmusnak voltak hibái, sőt bűnei, de Jézus mondta, hogy üdvösség csak az Ő nevében, és a golgotai keresztje által van. A "mocskos hazaáruló" István magyarok millióinak szerezte meg a pokol és a kárhozat helyett az üdvösséget...

fran7 2014.05.31. 19:51:09

@gizmo26: Nem nagyon jártál iskolába. Már a honfoglalásnál 30%-nyi keresztény volt a magyarok közt. S hogy miképp szónokoltak a papok arra talán elegendő példa a Halotti Beszéd. Ennyire szónokoltak latinul. Ha már ősmagyarkodsz, ne a kommunista történelemírás hazugságait mondd fel.

gizmo26 2014.05.31. 19:53:59

@miketbeszéltek: István vérrel és erőszakkal terjesztette az új vallást, és irtotta azokat, akik a régi hagyományokat gyakorolták. Ez igazán keresztényi volt, elég csak a keresztes háborúk vallásterjesztésére gondolni.

gizmo26 2014.05.31. 19:55:16

@fran7: És ki képviselte a maradék 70% vallésoz fűződő jogait? A liberális újító Istán Koppányt felnégyelte, mert az konzervatív volt, mivel ragaszkodott az addigi értékrendhez.

gizmo26 2014.05.31. 20:02:23

@fran7: A középkorban a prédikációk jelentőségét az adja, hogy az egyházi szertartások (mise, keresztelés, házasságkötés, elsőáldozás, bérmálás, Szent Kenet feladása, temetés stb.) latin nyelven folytak, amelyet a hívek többsége nem értett". Tudod azért voltak felfestve a szentképek a falra, hogy a szegény írástudatlan parasztoknak fogalmuk legyen arról hogy mi folyik, ha már az istentisztelet nyelvét nem értették.

fran7 2014.05.31. 20:05:57

@gizmo26: Nem ismered a történelmet. A magyarok jelentős része keresztény volt erőszak nélkül is. Csak István az amúgy keresztény Koppányt miután nekitámadt polgárháborúban legyőzte és kivégeztette, mert nem akart újabb polgárháborút. Ez Koppánynak rossz, az országnak jó volt. A politika már csak ilyen. Aztán, hogy mennyire kellett a véres térítés, talán Gellért tudna mesélni, akit azért csak lezűdítottak a Gellért hegyen. Nem olyan egyszerű ám a történelem, minthogy gonosz István megszüntette a magyar kultúrát. Részszint nem tette, a rovásírás nem tudjuk mennyire volt része az akkori kultúrának. Mivel nem maradt fenn, nem bizonyítható. A fa elrohad és így csak feltételezéseink vannak. Másrészt annyira elnyomó volt a magyar, hogy számtalan muszlim nép telepedett le nálunk és egy névleges keresztény áttérés után szabadon élhettek: Jászok, kunok, böszörmények. Na ennyire volt véres a térítés. Mondom, lapozz fel valami normális történelemkönyvet, amit nem Badinyi Jós és nem a kommunisták írtak. Lehet meg fogsz lepődni. Aztán meg hiszel annak, akinek akarsz.

fran7 2014.05.31. 20:09:32

@gizmo26: Nem tudom meg van neked a Halotti Beszéd, még 900 év távlatából is érthető. De mondok neked egy nevet Pázmány Péter. Azt hogy neked nem tanították, azért komoly magyar nyelvű hittérítés folyt, amit nem tűzzel vassal végeztek.

gizmo26 2014.05.31. 20:15:35

@fran7: Szerencsére most ilyen vehemenciával terjed az ateizmus is.

fran7 2014.05.31. 20:54:13

@gizmo26: Erről meg ajánlom figyelmedbe Alistair McGrath könyvét, ahol az ateizmust elemzi. Ateistából lett kerezsténnyé. Egyszer megkérdeztek egy zsidót, miképp lehet ateista, mikor hisz Istenben. Azt mondta Istennek hét neve van egyik sem a theosz, Sajnos nem az ateizmus terjed, ez McGrath alaptétele, hanem valamiféle kevert vallássosság spiritualitás, amibe belefér a jóga, belefér a horoszkóp, az evolucionista pszichológia, belefér a Buddha, a Mária szobor, a kolostori elvonulás, a coelho idézetek, az istentagadás. Minden belefér. S ez sokkal nagyobb baj, mint a normális kételkedés és istentagadás. Mondom ezt keresztényként.

miketbeszéltek 2014.05.31. 21:31:46

@gizmo26: Nyilván nem csak hogy bűn a kereszténységet erőszakkal "terjeszteni", hanem értelmetlen, hiszen a hit csak szabad döntés következtében alakulhat ki. Azt, hogy eléggé szinkretista vallás alakult ki, azt mutatják többek között a pogánylázadások, a népmesék elsöprő dominanciával sámánista világképe. . Ettől még igaz: egyetlen sámán sem a mennyből jött le, és nem támadt fel, szemben Jézus Krisztussal....

csorsza 2014.05.31. 21:35:00

@gizmo26: azokat irtotta, akik hatalmára veszélyesek voltak. Akik támogatták, a nyugati keresztények. Ergo, akiket irtott, a nem-nyugati keresztények voltak.
A vallás itt csak másodlagos volt.

Afterburner 2014.05.31. 21:50:42

Azért olyan fene nagyon ne hivatkozzatok a "kommunista" tankönyvekre. Én anno István királyt az áltsuliban bizony szent Istvánként tanultam (most 46 vagyok), persze eltekintve attól, hogy régen ugye aug. 20 az új kenyér ünnepe volt... Aztán az egyetemen (sok évvel a rendszerváltás után levelezőn)már egész más dolgokkal szembesültem.
Mindamellett István minden volt, csak nem Szent. Ugye az ő nevéhez fűződik leglátványosabban a patrimoniális monarchia, vagyis a földbirtokon alapuló hatalomszerzés és -érvényesítés. Maira lefordítva kb István, a király Kft.-ként "üzemelt" Magyarország, a király saját földbirtoka volt az ország területének túlnyomó többsége. Ezt kapták a haverok, pláne, miután Koppányt eltakarították az útból. (Zárójelben jegyzem meg, hogy kis gonoszkodással az akkori "haverok földet kapnak" és a mai "haverok földet kapnak" között még párhuzam is vonható). Gyakorlatilag egyedül menedzselte az országot, egy formális tanácsadói csoport hajbókolt neki (már megint a hülye párhuzam), utazgatott az udvartartással, ítélkezett, adott, elvett kénye-kedve szerint. És persze ezerrel térített, próbálta utolérni a tőlünk nyugatabbra már fejlettebb formát elért társadalmakat - erőszakkal. Mai szemmel orbitális hiba volt ezeket a változásokat erőszakkal végrehajtani, nem pedig hagyni a társadalmat magát megérni erre.

Az meg, hogy 30% már keresztény volt, nagyjából igaz. De ez még nem jogsi arra, hogy tűzzel-vassal a maradékot is beletörjük. Sem akkor, sem ma.

miketbeszéltek 2014.05.31. 22:04:46

@fran7: Az Imrének írt intelmek szerint István őszintén hívő keresztény volt. Viszont van az István a királyban egy találó mondat az ősmagyar hitű Koppány szájába adva, miszerint "Bizánc jelét magamra vettem." A rockopera hőssé magasztalta Koppányt, és dicső jövőt jósolt rajta keresztül a nemzetnek a táltos, de valójában István helyzet-értékelése volt a reális: Rómába vezetett minden út, vagy pusztulásba....

miketbeszéltek 2014.05.31. 22:07:37

@Afterburner: Egy kicsit akkor másként működött a gazdaság, az állami kiadásokat is alapvetően a király jövedelmei fedezték.

Afterburner 2014.05.31. 22:08:29

@miketbeszéltek: Azért zárjuk már ki, hogy Istennek tetsző cselekedet az, hogy leöldössük/megkínozzuk/kirekesztjük (nem kívánt rész törlendő) azokat, akik nem a római katolikus egyház szerint kívánták élni az életüket...

miketbeszéltek 2014.05.31. 22:11:24

@Afterburner: Egyetértek. De ebben nagyobb felelőssége van magának a katolikus egyháznak, hiszen a követendő erkölcsi normák meghatározásában övék volt a döntő szerep!

Afterburner 2014.05.31. 22:12:19

@miketbeszéltek: Ez logikus. tekintve, hogy övé volt majd' az egész ország, mindenki neki adózott, még szép, hogy az állami kiadások is az övéi voltak. Egyébként olyan sok kiadása nem volt, a vándorló udvartartást pont erre találták ki. Megyünk egyik-másik lovaghoz, jól élünk, amíg bírja a cimbi etetni a "menedzsmentet", majd odébbállunk és megyünk a következőhöz. Mire a kör bezárult (magyarán végigjártuk a barátokat), addigra azok újr jól kiszipolyozták a dolgozó népet, kezdődhetett elölről. Plusz a lovagok állították a hadsereget is.

Szerintem ne sajnáljuk a fickót, hogy jaj de sok kiadása volt...

Afterburner 2014.05.31. 22:14:46

@miketbeszéltek: Abszolút igaz. De ha István volt annyira vak (vagy szimplán hataloméhes), hogy betűre lekövette a földi helytartókat azok minden erkölcsi romlottságával együtt, akkor nem szent, csak szimplán egy megvezetett balfék.

miketbeszéltek 2014.05.31. 22:25:02

@Afterburner: Abban igazad van, hogy árnyalni kell a képet. A kommunista osztályharc után most a másik véglet terjedt el, a tökéletes régi világról, és az elégedett, boldog népről. Nem állítom, hogy szakértő lennék, tévedhetek, de szerintem az Általad írtnál első birtokosként több volt a király feladata. (Pld. ő nem állított ki katonákat?) Királyi székhely nem volt? -A későbbi korokban -török, tatár vész idején- egyébként nem az tette kiszolgáltatottá az országot, hogy nem volt jövedelme a királynak?

miketbeszéltek 2014.05.31. 22:31:23

@Afterburner: A "Szent" titulust nem Isten adja (pontosabban a Biblia általában szentnek nevez minden hívőt),hanem egy adott egyház plénuma ítéli oda, amely az emberi (hatalmi) szempontoknak, érdekeknek meglehetősen tágas teret biztosít....

Afterburner 2014.05.31. 22:33:02

@miketbeszéltek: Az említett későbbi korok már nem a patrimoniumról szóltak - pont ezért nem volt pénze a királynak. István óta a királyok sorsa csak kesernyésebb lett az arisztokrácia kialakulásával gyakorlatilag párhuzamosan. Egyre kevesebb lett a földje, egyre több a belső ellensége, egyre nyűgösebb lett az akaratát keresztülvinni, csak különböző "jótéteményekkel" tudta a főurakat "megvenni", jöttek lassan a hitlevelek, később a rendi, rendi-képviseleti monarchiák. Itt a király már régen nem egyedül kormányzott. Zsigmondot pl le is tartóztatták egy darabig. Összegezve: a királyi hatalom mértéke István után már csak lefelé indult.

A másik kérdésedre: első birtokosként nem lehetett több a király feladata - tekintve, hogy nem volt második birtokos. Max bérlő, de az meg a bérleményért adózott és katonákat állított ki lóval, fegyverzettel. A királynak már csak a logisztika maradt.

Afterburner 2014.05.31. 22:35:16

@miketbeszéltek: Igen. És ez gáz. Ultragáz. Az egyszerű hívő a "Szent" titulusban Isten akaratát látja/láthatja, holott, ahogy írtad, ez messze nem így van. Megvezetés reloaded.

miketbeszéltek 2014.05.31. 22:53:52

@Afterburner: Hála Istennek, nem az én tisztem az Ítéletet gyakorolni. Valóban vannak jócskán dolgok a negatív serpenyőben. De azt is tudom, hogy nehezebb feladat esetén nagyobb a kegyelem is. Ez igaz Istvánra is, így azt gondolom, hogy mégis csak pozitív ítéletre billent az isteni mérleg...

Miklós Wolffart 2014.05.31. 23:38:31

@katolnai:
Ha tőlem kérdezted,hogy miért nem írtam le azokat, hogy a kisantant államaiban lobbizott ellenünk, akkor az a válaszom, hogy lobbizott ő Angliában is azért, hogy Horthy megbukjon, ugyanis ellenezte a népszövetségi kölcsönt is 1923-ban, mely nélkül Magyarország éhen halt volna, mivel Károlyi szerint ez készítette elő Magyarország felfegyverkezését, sőt szerinte a Németország számára szintén akkoriban adott kölcsönök alapozták meg a II. világháborút, mely tökéletes sületlenség, mivel mindkét ország fegyverkezése a '30-as évek közepéig tiltva volt a győztesek részéről. Azt is elfelejtik "rajongói", hogy beismerte, hogy nem parasztgazdaságokat akart létrehoznia felosztott nagybirtokok helyébe, hanem szövetkezetek,vagyis semmiféle önálló paraszti tulajdont nem kívánt, hanem kommunista kolhozokat. Akkor miért volt ő reformer? És miért kell elhinni, hogy nem adta át a hatalmat a kommunistáknak, amikor egyetértett a kommunisták célkitűzéseivel, sőt szovjet segítségbe reménykedett a győztes hatalmakkal szemben, mely totális illúzió volt részéről, ugyanis a polgárháború dúlta Szovjet-Oroszország ugyan miféle segítséget tudott volna nyújtani a győztes antanthatalmakkal szemben? Tulajdonképpen megvalósult az elképzelése, amikor kijelentette, hogy szociáldemokrata kormányt akar kinevezni a Szociáldemokrata Párt centralista szárnyához tartozó Kunfi vezetésével, melyben egy-két tárcát a kommunisták fognak betölteni, hiszen a Forradalmi Kormányzótanácsban maximum 2 helyet töltöttek be kommunisták, mivel Kun Bélán kívül talán egy kommunista kapott helyet, sőt a kormány vezetője is egy centrista szocdem lett, csak nem Kunfi Zsigmondnak, hanem Garami Ernőnek hívták az illetőt. Akkor hol történt itt Károlyi prekoncepciójával ellentétes döntés, amikor maga is beismeri emlékirataiban, hogy órák alatt le lehetett volna a puccsot? Egyáltalán: el lehet valamit hinni neki abból, amit leírt emlékirataiban? Az egész könyvet végigolvasva le lehet vonni azt a konklúziót, hogy állandóan ellentmondásba keveredik önmagával; amit az egyik oldalon tényként leírja, hogy mindenki szerette, a másik oldalon azonnal megcáfolja azzal, hogy mindenki ellene volt, főleg Horthy, akinek semmiféle szerepe nem volt a bukásában. Mondom, pszichoanalitikusoknak kéne vizsgálni az elmeállapotát Károlyinak! Hogy nem volt szerepe a trianoni határok létrejöttében? Valóban, az antant 1918 nyarára eldöntötte, hogy feldarabolja az országot, de konkrét határelképzeléseik nem voltak, tehát volt még mozgástér. De Károlyi azon kívül, hogy szolgai módon végrehajtotta a franciák kívánságait, semmit sem tett az ország védelmében, sőt megtiltotta a fegyveres ellenállást a székelyeknek is, pedig Székelyföld lázongott; fegyverrel akarták megvédeni Erdélyt. Ha ellenállunk, lehetséges lett volna akár több tízezer négyzetkilométer megvédésére is! Bocsánat, de nem mindegy, hogy most 93 ezer négyzetkilométer lenne az ország területe, vagy mondjuk 123 ezer! Ha azzal próbálják egyesek mentegetni Károlyit, hogy nem volt mozgástere, hogy alapvetően jó szándékú ember volt, csak kicsúszott kezéből az irányítás, hogy az általa képviselt ideálokért megérdemli a szobrot a Kossuth-téren, akkor azok az emberek önmagukat minősítik, ugyanis ilyen kaliberű politikusoknak sehol sem szokás szobrot emelni a világon, olyan pocsék teljesítmény után, melyet ő produkált.

lujo22 2014.06.01. 01:50:54

én az oroszok által ránkerőszakolt gazdasági, társadalmi viszonyokat tenném

lujo22 2014.06.01. 01:53:39

és sztem maradt volna a dualizmus akkor olyan vígan élnénk...
ha nem úgy, m egy tiroli, de majdnem olyan szinten, m egy burgerlandi polgár

öreg zsidó blogger 2014.06.01. 10:05:25

T. Szerző!
Választanod kellett volna, hogy komoly elemzést írsz, avagy hülyéskedsz.
Így csak az időmet pazaroltam Rád.

fritoz222 2014.06.01. 10:07:33

Viccesnek nem vicces, cinikusnak harmatgyenge. 1/10.

no_successful2 2014.06.01. 10:57:23

@Miklós Wolffart:
"Nem értem, kik számára lehet ma Károlyi idol, amikor bebizonyította, hogy egy tehetségtelen, befolyásolható politikus volt, akinek semmiféle hatalmat nem lett volna szabad kezébe adni."

Hát igen, itt a kulcsszó, hogy kezébe adni, mert ne felejtsük el, hogy Wekerléék dobták el a gyeplőt, amit aztán Károlyi vett fel. Sokan az akkor történtekért a zsidókat hibáztatják, lévén hogy a Károlyi
és a Tanács kormányban is sok zsidó volt.
Forradalmi helyzetekben így van ez, olyan csoportok kerülnek hatalomra, amelyeknek addig csak mellékszerep jutott. Itt is ez történt, De !!! Ismétlem a Defenzív magatartás Wekerlééknél kezdődött !
Ja, és még valami, egyedüliként a Tanács kormány tett kísérletet arra, hogy az ország területi épségét katonai erővel fenntartsa.
Abban hogy a katonaság demoralizálódott állapotban volt 1918-ra, abban döntően inkább az játszott közre, hogy a Monarchia haderejében bevett gyakorlat volt a nemzeti identitás és nacionalizmus visszaszorítása. Vegyes nemzetiségi összetételű hadtestek voltak zömében.
Óriási mulasztás volt a magyar vezető arisztokrácia részéről, hogy nem volt B terv, ami a háború esetleges elvesztésének esetéről szólt volna, és amely a további katonai erőfeszítések lehetőségét teremtette volna meg.
Pontosan előre jelezhető volt, az 1916-os román betörés óta, hogy mi fog történni, ha elveszítjük a háborút.

A munka hőse, minden kommunista őse (törölt) 2014.06.01. 11:17:08

biztos csak én nem veszem le a posztoló humorát, de államalapítónk nem szerepelhet ilyen listán.

csunderlik.péter · http://csucsuka.blog.hu/ 2014.06.01. 11:18:40

@Miklós Wolffart: @katolnai: Hajdu Tibor Károlyi-életrajzát recenzeálva hosszabban - és effektek nélkül - írtam Károlyi Mihályról. Talán nem érdektelen:

kommentar.info.hu/iras/2013_3/legyen_voros

Tiszteltetem Brüsszelet 2014.06.01. 11:24:29

@csunderlik.péter: Károlyi a magyarok Wilsonja.

Egy hamisítatlan, megvezetett, emberileg gyenge (de alapvetően nem rosszindulatú) balfék.

Patreides · http://indavideo.hu/profile/Patreides 2014.06.01. 11:42:44

@A munka hőse, minden kommunista őse: "biztos csak én nem veszem le a posztoló humorát, de államalapítónk nem szerepelhet ilyen listán. "
.
De hát Orbán Viktor nincs is ott!

Miklós Wolffart 2014.06.01. 12:18:26

@no_successful2:
Úgy gondolom, hogy az arisztokraták úgy voltak vele, hogy ha antantbarát, akkor próbálja meg, ha sikerül valamit elérnie, akkor nyert ügyünk van, ha nem, akkor ráfogjuk az egészet. Az akkori magyar feudális viszonyokat mutatja, hogy egy ilyen alak csakis a nevével és a pénzével, de csak is azzal ilyen magasra juthatott. Ebben az értelemben az akkori viszonyok valóban avíttak voltak, ahogyan Ady is írta. Szerencsére a Horthy-korszakban egy jóval alkalmasabb arisztokrata réteg volt hatalmon, még ha ők sem voltak tévedhetetlenek.
Tagadhatatlan, hogy a Tanácsköztársaság megpróbálta a lehetetlent,az ellenállás megszervezését, de ezen cselekedetüket nem a magyar határok megvédése inspirálta elsősorban, hanem a hatalmuk védelme, lásd: északi hadjárat, amikor a felszabadított területeket egy homályos ígéretért feláldozták. Elárulom neked, hogy dédapám bátyja a Székely Hadosztály zászlóalj-parancsnoka volt. Szinte egyedül próbálta védeni Erdélyt, pedig azért törte utat, fegyvereres harcok árán székely de főleg román katonáival Dél-Tirolban 1918 őszén az angol és francia elithadosztályokon át, hogy Erdélyt védhesse, mivel székely katonatiszt volt, akinek anyai nagybátyja egy ismert szász tábornok volt, aki hadtestparancsnokként védte meg Erdélyt 1916-ban. Hazaérve semmilyen parancsot sem kapott, sem Hazája védelmére, sem a kommunisták megfékezésére, így gyakorlatilag annyit tudott tenni, hogy a székely falvakban agitált, hogy védekezni kell, mielőtt a románok mindent elözönlenek. Ő is azon tisztek közé tartozott, akikről évtizedekig azt tanították, hogy áruló volt, mert megadta magát Demecsernél, 1919. április 26-án. Öccsének, az én dédapámnak fia meg a Magyar Néphadsereg vezérkari-főnökhelyettese lett 1975 és 1984 között, akit a szovjet marsallok nagyon tiszteltek, mivel a háború utáni magyar hadsereg legnagyobb lángelméjének tartották. Hát nem vicces dolog?

Miklós Wolffart 2014.06.01. 12:39:36

@csunderlik.péter:
A könyvet részben olvastam. Egy totálisan ellentmondatásba torkolló, primitív szerecsen mosdatás a mű, egy olyan történész részéről, aki az előző rendszerben is vezető történész lehetett. Semmi sem változott azóta sem a történész szakmában (sem)! Szerencsére nekem többek között Raffay volt a tanárom az egyetemen, ott megtanították, hogy ki volt Károlyi, Linder meg a többiek valójában. Azt gondolom, hogy Önnek személy szerint nem Hajdu Tibortól kéne könyveket olvasnia, ugyanis ez az ember évtizedek óta ott hamisítja a magyar történelmet, ahol csak tudja, politikai megrendelésre! A mai magyar baloldalnak meg nem Károlyit kéne mintaképének tekintenie, hanem Peyer Károlyt, Garami Ernőt (itt kérek bocsánatot, a Forradalmi Kormányzótanács elnöke nem ő volt, hanem Garbai Sándor, mivel Garami nem kívánt Kun színjátékához asszisztálni) és Kéthly Annát, akik valóban, ha nem is kiemelkedő politikai tehetségek, de politikailag vállalható, mérsékelt baloldali politikusok voltak.

no_successful2 2014.06.01. 14:28:52

@Miklós Wolffart:
"Tagadhatatlan, hogy a Tanácsköztársaság megpróbálta a lehetetlent,az ellenállás megszervezését, de ezen cselekedetüket nem a magyar határok megvédése inspirálta elsősorban, hanem a hatalmuk védelme, lásd: északi hadjárat, amikor a felszabadított területeket egy homályos ígéretért feláldozták."

Naná, hogy a hatalmukat is próbálták ezzel védeni ezt senki nem vonja kétségbe, azonban Illyés Gyula, aki személyesen ismerte Kun Bélát jegyzi meg egy helyen, hogy furcsa mód Kun Bélában volt egy kis nacionalizmus. Továbbá figyelemre méltó tény, hogy nem volt finnyás a tanácskormány a hadsereg személyi állományát illetően, így harcolhattak pl. Jányi, vagy Julier is. Ekkor már sokan felismerték, hogy nagy a baj, de végre egy olyan kormány van pozícióban, amely tenni is hajlandó valamit. Az északi hadjárat során nagy volt a lelkesedés, mindenki tudta, hogy miért harcolnak.
Hogy Kun Béláék hoztak egy rossz döntést, az egy dolog, azonban tény, hogy míg a korábbi (és nem csak a Károlyi féle) kormányok rendkívül apatikusak voltak ebben a dologban.
Nem csak a Károlyi féle kormány sara volt a 19-re kialakult helyzet, hanem akik utat engedtek neki.

E.Katolnai 2014.06.01. 17:40:13

@Miklós Wolffart: Köszi értékes, tartalmas válaszod, végeredményben egyetértünk ...

imres 2014.06.04. 06:01:15

@Lordhell:
A Görgei vs Görgey vitát Görgei/Görgey Artúr sem tudta eldönteni. Ha Ő sem, mi miért igen?

imres 2014.06.04. 06:05:15

A blogíró elvtársakkal az a baj, hogy - életművüket tanulmányozva - ők is vastagon benne vannak abban, hogy a mítoszok rombolják Magyarország polgárainak önbecsülését. Itt van ez a Görgey/Kossuth ügy. Minden jóravaló, művelt magyar állampolgár tisztában van vele, hogy Kossuth nagy gazemberként viselkedett az ügyben.
Kivéve a blogírókat. Ők még tartják magukat a tarthatatlanhoz. A szocialista Magyarország kommunista történetíróinak meséjéhez.

narmer 2014.06.05. 09:23:53

@Jottó: Elég olcsón megy a hasad!

Szúrófény 2014.06.25. 04:52:27

@Lovag Mihály: Szent István: idegen páncélosokkal veri le a magyart, uralma érdekében! (Kádár mért nem szent!) Szapolyai "csele" öccsével öleti meg II,Lajost! 1929-ben Tolna székesegyházban meglelik koporsóját! (Supka Géza Habsburgok!)Görgei évi 100 aranyat évjáradék a cártól 3 arany=1 hízott ökör! Deaki mű eredménye Trianon! Károlyi a Rákoczi/Zrinyi birtokokat kapja árulásáért!

objekt678 2014.06.25. 19:33:23

csunderlik

Benneteket 5773 éve folyamatosan holoznak a nácikok.
Minden ok nélkül.